DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

STT Họ và tên Lời nhắn Điểm tặng Ngày tặng điểm
2021 Trần Việt Anh 1

2021-03-16 21:02:30

2022 Hoàng văn thụ vv 1

2018-12-08 16:50:05

2023 Đỗ văn hiếu chúc các em có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.............. 1

2016-06-23 09:04:56

2024 Lê Thanh Tuấn 1

2017-07-18 09:42:58

2025 nguyễn đình đức 1

2017-07-18 10:23:18

2026 Thành Đạt hello 1

2017-07-18 19:42:03

2027 huỳnh phúc trung 1

2015-08-29 14:29:23

2028 mong cac em manh khoe 1

2018-03-11 11:42:11

2029 Huỳnh Minh Lợi chuc may man 1

2015-03-12 00:16:19

2030 Nguyễn Lương Sơn chúc vui vẻ 1

2017-07-25 07:47:34

2031 Chu Thị Luyến 1

2015-03-04 12:31:03

2032 nguyễn tuấn kiệt chúc các em thành công trong cuộc sống 1

2015-09-05 13:16:16

2033 nguyễn hoàng việt chúc các em vui vẻ 1

2015-09-09 13:07:43

2034 Lê Tuấn Anh 1

2016-07-26 20:48:21

2035 Lý Minh Hiếu nghèo nhu cac ban 1

2016-07-28 06:23:41

2036 Lam Duy 1

2018-04-04 01:04:41

2037 Nguyễn Văn Chung amen 1

2015-09-13 22:28:21

2038 Ngô Thị Kim Chung 1

2017-07-29 05:18:46

2039 Vương Văn Dương tặng rồi gửi cái thẻ 1

2015-09-19 01:11:55

2040 nguyễn tuấn châu 1

2016-08-11 12:26:15