DANH MỤC KHẢO SÁT

09-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2436

8điểm

17-02-2017

Khảo sát về thiết bị điện tử SH2463

10điểm

16-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2460

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2261

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về thói quen sử dụng hàng điện tử SH2453

7điểm

CÂU HỎI NHANH

 • haianhhy...

  haianhhy2000

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 128 trả lời

  128 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Mức độ ủng hộ của bạn đối với việc học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ mặc áo dài ít nhất 2 buổi trong tuần?

Đang mở

 • Bokingva...

  Bokingvan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 109 trả lời

  109 trả lời

 • Xu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích mua sắm trực tuyến trên trang nào nhất?

Đang mở

 • cayhuyho...

  cayhuyhoang2000

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 72 trả lời

  72 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Theo bạn, hiện tại đâu là đất nước được sinh viên Việt Nam hướng đến du học nhiều nhất?

Đang mở

 • lenaexo0...

  lenaexo0804

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 59 trả lời

  59 trả lời

 • Giải trí

  Giải trí

Mức độ thường xuyên sử dụng Youtube để nghe nhạc của bạn?

Đang mở

 • ErikPhan

  ErikPhan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 228 trả lời

  228 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn về việc tịch thu trái cây Trung Quốc không rõ nguồn gốc rồi đem bán sung công quỹ của cục quản lý thị trường ở Tiền Giang?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH