App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

16-03-2019

Khảo sát về sắc đẹp, cuộc sống SH3947

11điểm

18-03-2019

Khảo sát về cuộc sống SH3944

9điểm

18-03-2019

Khảo sát về những dự định trong cuộc sống SH3946

25điểm

14-03-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3942

9điểm

13-03-2019

Khảo sát về Trang phục lót SH3939

20điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Têndoanhung...

  doanhung0013

 • Thời gian12-03-2019 - 19-03-2019
 • Trả lời434 trả lời

  434 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Khi bạn tìm việc hoặc muốn nhảy việc bạn ưu tiên tìm kiếm công việc mới theo cách nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênvanchung...

  vanchung115

 • Thời gian12-03-2019 - 19-03-2019
 • Trả lời440 trả lời

  440 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Nơi bạn sống có thực hiện phân loại rác tại các hộ gia đình không?

tình trạngĐang mở

 • Tênhuyhatha...

  huyhathanhcong

 • Thời gian12-03-2019 - 19-03-2019
 • Trả lời503 trả lời

  503 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mẫu người phụ nữ đàn ông thích như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênthanhdan...

  thanhdang2501

 • Thời gian12-03-2019 - 19-03-2019
 • Trả lời546 trả lời

  546 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường chọn sách từ nguồn nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênthutrang...

  thutranghp2019

 • Thời gian12-03-2019 - 19-03-2019
 • Trả lời691 trả lời

  691 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn hay mua hàng tại siêu thị điện máy nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN