App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5521

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5521
  27/12/2022 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn ưa thích loại buffet nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/11/2023
 • Trả lời 818 trả lời

  818 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến việc sử dụng v...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/11/2023
 • Trả lời 980 trả lời

  980 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Bạn thích nhất sử dụng loại nước hoa nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/11/2023
 • Trả lời 1006 trả lời

  1006 trả lời

 • TênHoangle2...

  Hoangle259

tình trạng Đang mở

Khi đến Đà Nẵng bạn thích ăn đặc sản nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/11/2023
 • Trả lời 1045 trả lời

  1045 trả lời

 • Tênsusuquay

  susuquay

tình trạng Đang mở

Bạn thích uống trà nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian25/11/2023
 • Trả lời 1070 trả lời

  1070 trả lời

 • TênMaitrann...

  Maitrannn

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN