App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

09-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4458

9điểm

07-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-07-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4453

50điểm

06-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4370

12điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênPhuongan...

  Phuonganhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời518 trả lời

  518 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn cho rằng những khó khăn trong cuộc sống bạn đang đối mặt đến từ đâu?

tình trạngĐang mở

 • Tênstardeam

  stardeam

 • Thời gian14-07-2020 - 21-07-2020
 • Trả lời84 trả lời

  84 trả lời

 • Tiêu đềThể thao

  Thể thao

Bạn thường đá bóng đứng ở vị trí nào ?

tình trạngĐang mở

 • Tênlihnguye...

  lihnguyen

 • Thời gian14-07-2020 - 21-07-2020
 • Trả lời82 trả lời

  82 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn đã đồng hành cùng Vinaresearch đã được bao lâu?

tình trạngĐang mở

 • Tênphuongph...

  phuongpham612

 • Thời gian14-07-2020 - 21-07-2020
 • Trả lời228 trả lời

  228 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Gia đình bạn đang sử dụng loại ống hút nào ?

tình trạngĐang mở

 • Têntranngoc...

  tranngocanhthu20

 • Thời gian14-07-2020 - 21-07-2020
 • Trả lời80 trả lời

  80 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn nghĩ sao về chương trình Đấu Giá Rinh Quà của Vinaresearch?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN