App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

20-10-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4611

9điểm

19-10-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

19-10-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4610

9điểm

16-10-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4607

15điểm

13-10-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênhgthnn19...

  hgthnn1998

 • Thời gian20-10-2020 - 27-10-2020
 • Trả lời320 trả lời

  320 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn thường sử dụng hình thức nào khi học một ngôn ngữ mới?

tình trạngĐang mở

 • TênKocanten...

  Kocanten2222

 • Thời gian20-10-2020 - 27-10-2020
 • Trả lời287 trả lời

  287 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Ngân hàng yêu thích của bạn là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian20-10-2020 - 27-10-2020
 • Trả lời280 trả lời

  280 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Mức độ quan tâm của bạn về các ý kiến phản hồi về Sách giáo khoa lớp 1 cải cách?

tình trạngĐang mở

 • TênDungDC

  DungDC

 • Thời gian20-10-2020 - 27-10-2020
 • Trả lời284 trả lời

  284 trả lời

 • Tiêu đềDoanh Nhân

  Doanh Nhân

Theo bạn, hiện nay kênh đầu tư nào sẽ dễ dàng đạt lợi nhuận cao?

tình trạngĐang mở

 • Têncunspopp...

  cunspoppy

 • Thời gian20-10-2020 - 27-10-2020
 • Trả lời306 trả lời

  306 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Theo bạn, hãng kem đánh răng tốt nhất mà bạn từng sử dụng là gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN