App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

17-01-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3872

9điểm

17-01-2019

Khảo sát về cuộc sống SH3873

9điểm

15-01-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3869

9điểm

10-01-2019

Khảo sát về áo dài truyền thống và phụ nữ Việt - SH3864

14điểm

10-01-2019

Khảo sát về cuộc sống SH3865

14điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênThuuyenk...

  Thuuyenk60

 • Thời gian15-01-2019 - 22-01-2019
 • Trả lời531 trả lời

  531 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Điều bạn mong muốn ở Vinaresearch?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenMa...

  NguyenMai2101

 • Thời gian15-01-2019 - 22-01-2019
 • Trả lời349 trả lời

  349 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Khi nhắc đến Vali du lịch, bạn muốn sở hữu Vali của thương hiệu nào sau đây:

tình trạngĐang mở

 • Tênmine07

  mine07

 • Thời gian15-01-2019 - 22-01-2019
 • Trả lời377 trả lời

  377 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường mua mứt Tết ở đâu?

tình trạngĐang mở

 • Tênmin4ever

  min4ever

 • Thời gian15-01-2019 - 22-01-2019
 • Trả lời347 trả lời

  347 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thích đọc thể loại tiểu thuyết nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenha...

  Nguyenha1510

 • Thời gian15-01-2019 - 22-01-2019
 • Trả lời361 trả lời

  361 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn sẽ làm gì nếu có quá nhiều sách đã đọc qua?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN