App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

09-07-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3558

9điểm

20-07-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3597

8điểm

20-07-2018

Khảo sát về cuộc sống SH3598

7điểm

19-07-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3587

11điểm

19-07-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3588

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênNhinadal

  Nhinadal

 • Thời gian17-07-2018 - 24-07-2018
 • Trả lời823 trả lời

  823 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích xem quảng cáo của nước nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênhuuthang...

  huuthangproslna

 • Thời gian17-07-2018 - 24-07-2018
 • Trả lời548 trả lời

  548 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Khi mua nhà bạn chú ý đến điều gì nhất sau đây?

tình trạngĐang mở

 • Tênvhthao

  vhthao

 • Thời gian17-07-2018 - 24-07-2018
 • Trả lời552 trả lời

  552 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Địa điểm hẹn hò yêu thích nhất của bạn là ở đâu?

tình trạngĐang mở

 • Tênzxvinh22...

  zxvinh22xz

 • Thời gian17-07-2018 - 24-07-2018
 • Trả lời556 trả lời

  556 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đang sử dụng mạng di động nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênmmthu307...

  mmthu3072003

 • Thời gian17-07-2018 - 24-07-2018
 • Trả lời518 trả lời

  518 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thường chọn xem những bộ phim như thế nào ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN