App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

19-09-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4133

9điểm

18-09-2019

Khảo sát về sức khỏe SH4131

7điểm

16-09-2019

Khảo sát về thói quen chăm sóc cơ thể SH4130

11điểm

13-09-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4128

11điểm

11-09-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4126

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênNKHV2103

  NKHV2103

 • Thời gian17-09-2019 - 24-09-2019
 • Trả lời778 trả lời

  778 trả lời

 • Tiêu đềDoanh Nhân

  Doanh Nhân

Những điều gì cần lưu ý khi làm việc với đối tác người nước ngoài?

tình trạngĐang mở

 • Tênthinh123...

  thinh123456789

 • Thời gian17-09-2019 - 24-09-2019
 • Trả lời452 trả lời

  452 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ đồng tình của bạn về quan điểm: "Thanh xuân của đàn ông ngắn hơn của phụ nữ"

tình trạngĐang mở

 • TênPhong_la...

  Phong_lantrang

 • Thời gian17-09-2019 - 24-09-2019
 • Trả lời402 trả lời

  402 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Mức độ tán thành của bạn về việc giảm giờ làm việc xuống còn 44 tiếng/1 tuần?

tình trạngĐang mở

 • Tênmaiduyen...

  maiduyen2805

 • Thời gian17-09-2019 - 24-09-2019
 • Trả lời415 trả lời

  415 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn nghĩ thế nào về việc trước 25 tuổi nên trải nghiệm thật nhiều công việc khác nhau?

tình trạngĐang mở

 • TênDothanha...

  Dothanhan

 • Thời gian17-09-2019 - 24-09-2019
 • Trả lời419 trả lời

  419 trả lời

 • Tiêu đềIT - Điện tử

  IT - Điện tử

Theo bạn, nếu được chọn một chip xử lí CPU cho điện thoại thì bạn nên chọn chíp nào ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN