App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

22-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

15-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5167

42điểm

13-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Têndohieu13...

  dohieu1302

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời415 trả lời

  415 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích được tặng gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • Têncotaytra...

  cotaytrangnho

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời439 trả lời

  439 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Chương trình ưu đãi nào sau đây hấp dẫn bạn nhất trong ngày Black Friday ?

tình trạngĐang mở

 • TênTuchen

  Tuchen

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời377 trả lời

  377 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường lựa chọn sách dưới dạng nào để đọc?

tình trạngĐang mở

 • TênTuchen

  Tuchen

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời374 trả lời

  374 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường tiếp cận với các nhãn hiệu bán thức ăn, thức uống thông qua?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời418 trả lời

  418 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn sử dụng tai nghe không dây của thương hiệu nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN