App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-04-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

09-04-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4904

9điểm

31-03-2021

Khảo sát về hoạt động mua sắm SH4890

11điểm

31-03-2021

Khảo sát nhanh về cuộc sống SH4889

12điểm

08-04-2021

Khảo sát may mắn

100điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênphamthib...

  phamthibichchi

 • Thời gian06-04-2021 - 13-04-2021
 • Trả lời368 trả lời

  368 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích lò nướng điện hiệu nào?

tình trạngĐang mở

Bạn thuộc loại da gì?

tình trạngĐang mở

 • Têntungchi1...

  tungchi12

 • Thời gian06-04-2021 - 13-04-2021
 • Trả lời401 trả lời

  401 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Loại son mà bạn muốn mua trong tương lai?

tình trạngĐang mở

 • Tênbingo180...

  bingo1808

 • Thời gian06-04-2021 - 13-04-2021
 • Trả lời417 trả lời

  417 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn tiết kiệm tiền như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • TênSlayerze...

  Slayerzed

 • Thời gian06-04-2021 - 13-04-2021
 • Trả lời437 trả lời

  437 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích những nơi có không gian như thế nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN