DANH MỤC KHẢO SÁT

20-01-2017

Khảo sát về trình độ học vấn của thành viên Vinareserach.net SH2408

9điểm

09-01-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2369

8điểm

20-01-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng trong dịp tết

15điểm

20-01-2017

Khảo sát về đồ dùng cá nhân SH2407

9điểm

19-01-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2394

8điểm

CÂU HỎI NHANH

 • Nhungpen...

  Nhungpencil

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 406 trả lời

  406 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn đối với việc đi du lịch vào dịp Tết âm lịch thay vì đón Tết ở nhà với gia đình?

Đang mở

 • 09294451...

  0929445181

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 346 trả lời

  346 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ thường xuyên tham gia gom đồ cũ cho người nghèo của bạn vào dịp Tết?

Đang mở

 • heocoi0o...

  heocoi0o0o

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 313 trả lời

  313 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn sẽ làm gì khi nhà trường bán sách ngoài chương trình học?

Đang mở

 • nguyenho...

  nguyenhongphong

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 292 trả lời

  292 trả lời

 • Việc làm

  Việc làm

Mức lương cao nhất mà bạn nghĩ mình có thể đạt được trong năm 2017 là?

Đang mở

 • thamnguy...

  thamnguyen603

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 310 trả lời

  310 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ hài lòng của bạn với chế độ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017 mà nhà nước quy định?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH