DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

STT Họ và tên Lời nhắn Điểm tặng Ngày tặng điểm
1961 anh dung lol 1

2017-04-21 20:32:08

1962 Nguyễn phát huy Chết mẹ mày à! 1

2017-04-26 18:42:54

1963 Đỗ Trọng Cương a 1

2017-11-24 00:49:56

1964 duong chi tai co len 1

2018-07-29 13:12:18

1965 Nguyễn Thị Hải Lý 1

2017-04-26 19:08:30

1966 Nguyễn Anh Tài 1

2017-04-27 19:46:06

1967 Trần Đức Lương Hh 1

2017-11-24 20:40:17

1968 1

2017-05-01 06:29:31

1969 nguyên nam điểm đỏi ra tiên? 1

2020-06-01 15:22:10

1970 Đời Nhạt no 1

2015-06-06 14:59:53

1971 tran van linh 2 1

2017-12-10 14:22:03

1972 huỳnh phạm hồng đức 1

2020-07-03 01:24:39

1973 Cao Khanh 1

2017-05-10 18:38:47

1974 Dương Quốc Bảo chúc các em mạnh khỏe 1

2017-05-12 11:15:57

1975 Lê Quốc Hưng chúc các em sống tốt 1

2017-12-11 08:49:28

1976 Đàm Xuân Kiên chúc các em hãy vững tin vào cuộc sống 1

2015-06-22 09:00:57

1977 Nguyễn Tấn Tài tuy tiền nhỏ nhưng tấm lòng lớn 1

2017-05-13 23:27:56

1978 Trần Phú Quý ahihi đồ chó 1

2017-12-14 10:49:01

1979 trần hoàng long 1

2015-06-23 18:34:57

1980 Lê Văn Trường mong các e có 1 cuộc sống tốt hơn 1

2016-03-31 09:01:55