Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vinaresearch 04-05-2013 4764

 

 

Ngày 31/7/2009, Bộ Chính trị đã ban hành văn bản số 264-TB/TW về việc tổ chức cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau gần 4 năm tích cực triển khai, tuy còn một số mặt tồn tại, hạn chế nhưng cuộc vấn động đã đem lại những kết quả bước đầu như thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, bình ổn thị trường…
 

Cuối tháng 2 năm 2013, Công ty TNHH W&S (đơn vị quản lý website NCTT trực tuyến Vinaresearch.net) đã tiến hành thực hiện nghiên cứu: "Tác động của chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam" nhằm:

1. Nhận biết của người tiêu dùng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Khám phá thói quen cũng như hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng.

3. Tìm hiểu về đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt.

4. Nhận biết và đánh giá của đối tượng nghiên cứu về trang web Dunghangviet.vn.

 

Xem Báo cáo nghiên cứu "Tác động của chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam".

 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN