CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vinaresearch là sản phẩm website nghiên cứu thị trường trực tuyến được xây dựng bởi công ty nghiên cứu thị trường Macromill South East Asia. Với mục tiêu hướng tới là trở thành một kênh nghiên cứu trị trường uy tín và đáng tin cậy, chúng tôi luôn ý thức được rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Quan điểm của công ty chúng tôi về chính sách bảo mật được xác định bao gồm các thông tin sau:

 1. Thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân là những thông tin về tên, ngày tháng năm sinh hoặc là những ghi chép, mô tả, con số đặc trưng cho từng cá nhân mà dựa vào đó có thể nhận biết được cá nhân đó (bao gồm cả những thông tin mà nếu chỉ dựa vào đó không đủ để xác định nhưng có thể dễ dàng kết hợp đối chiếu với các thông tin khác để nhận biết được cá nhân đó).

 2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

  • Về việc thu thập thông tin cá nhân

   Chúng tôi chỉ tiến hành thu thập thông tin trên nguyên tắc có sự đồng ý của bạn và để bạn nắm rõ mục đích sử dụng thông tin đó, quản lý và sử dụng thông tin một cách thích hợp, chính xác trong phạm vi cho phép. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin cho công ty chúng tôi là tùy theo ý muốn của bạn, không có điều kiện ràng buộc gì. Tuy nhiên, nếu bạn không thể cung cấp những thông tin mà công ty chúng tôi yêu cầu thì có thể bạn sẽ không được nhận một số hoặc tất cả các thông tin và dịch vụ của chúng tôi.

  • Về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

   Theo nguyên tắc, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn.
   Tuy nhiên, cũng có trường hợp thông tin sẽ được cung cấp cho bên thứ ba nếu như bạn giành được phần thưởng do bên thứ ba đó tài trợ và họ yêu cầu thông tin của bạn để vận chuyển tặng phẩm.
   Khi có yêu cầu cung cấp thông tin bởi cơ quan pháp luật, Ban quản trị sẽ tiến hành cung cấp thông tin của bạn nếu nhận thấy yêu cầu là thỏa đáng.

  • Về việc sử dụng Cookies

   Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn, Việc sử dụng cookies nhằm mục đích giản lược công đoạn gõ tên đăng nhập và mật khẩu mỗi lần bạn ghé thăm website. Những thông tin được thu thập bởi cookies sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ của Vinaresearch (với sự đồng ý của bạn) và không bao giờ dùng cho mục đích khác.

 3. Những biện pháp ngăn ngừa việc xảy ra vấn đề và cách khắc phục

  Nhằm phòng tránh những vấn đề liên quan đến việc đăng nhập trái phép, làm mất, sai lệch hoặc rò rỉ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một hệ thống quản lý thông tin cá nhân với dữ liệu cung cấp bởi chính bạn và có sự đồng ý của bạn với mọi sự thay đổi.

  Khi xảy ra những vấn đề bất thường liên quan đến thông tin của bạn tại vinaresearch.net, bạn hãy sử dụng hệ thống liên lạc khẩn cấp của chúng tôi tại website và tiến hành theo trình tự để ngay lập tức tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.

 4. Về việc tuân thủ các quy định pháp luật

  Với mục đích bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một " Hệ thống quản lý thông tin cá nhân" trên website vinaresearch.net. Chúng tôi cam kết tuân theo những điều khoản pháp luật liên quan tới các thông tin cá nhân, các nguyên tắc chỉ đạo cùng với hệ thống quản lý thông tin cá nhân, nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

 5. Về việc liên tục cải thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân

  Để đảm bảo sự quản lý thông tin cá nhân thường xuyên và tốt nhất phù hợp với tình hình xã hội và sự phát triển kỹ thuật, công ty chúng tôi liên tục cập nhật và cải thiện hệ thống quản lý và cách xử lý thông tin cá nhân.

 6. Về việc truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân

  Tại Vinaresearch, những yêu cầu về việc công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân được tiến hành thông qua mục "Hỏi đáp thông tin cá nhân". Những yêu cầu này sẽ được tiến hành dựa trên việc đối chiếu, tham khảo với luật pháp, quan điểm xã hội. Bên cạnh đó, bạn có thể tự chỉnh sửa , xóa thông tin cá nhân của mình trực tiếp trên website của công ty chúng tôi.

 7. Về việc công khai sử dụng thông tin cá nhân

  Mục đích của công ty chúng tôi là khảo sát, thu thập ý kiến, thái độ của các thành viên về sản phẩm, dịch vụ; xử lý những thông tin đó theo phép xác suất thống kê nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và đoàn thể. Những thông tin thu thập được được xử lý thành số liệu thống kê, không sử dụng dưới hình thức dữ liệu có thể nhận biết được từng cá nhân. Những cá nhân muốn tham gia trả lời khảo sát của Vinaresearch phải đăng ký làm thành viên trước đó.

 8. Về thông tin sở hữu cá nhân

  Công ty chúng tôi gọi "Thông tin sở hữu cá nhân là những thông tin cá nhân mà thành viên đăng ký có quyền công khai, chỉnh sửa, thêm bớt nội dung, xóa hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba."

  Bạn có thể trực tiếp đăng nhập vào Website của công ty chúng tôi để tiến hành xác nhận, chỉnh sửa, thêm bớt thông tin đăng kí của mình. Nếu với cách thức trên mà việc xác nhận, chỉnh sửa... không tiến hành được, bạn vui lòng liên lạc tại mục " Hỏi đáp" của công ty chúng tôi để biết thêm thông tin. Lưu ý rằng, có trường hợp vì lý do nào đó dựa trên cơ sở pháp luật mà việc yêu cầu xác nhận, chỉnh sửa... của bạn không được chấp nhận.

  Trường hợp thông tin sở hữu cá nhân bị xóa, một phần hoặc tất cả các dịch vụ của công ty chúng tôi sẽ bị ngừng cung cấp. Thông tin sở hữu cá nhân có thể được lưu lại để phòng trường hợp xảy ra sự cố máy tính hay những lỗi do con người gây ra. Dữ liệu này không thể tiến hành xác nhận hay chỉnh sửa.

 9. Về Thông tin Vị trí

  Liên quan đến Thông tin Vị trí, trong trường hợp mà bất kỳ điều khoản nào trong các Chương khác có mâu thuẫn với nội dung được quy định trong Chương "Về Thông tin Vị trí" này, điều khoản của Chương này sẽ được ưu tiên.

  Thông qua Ứng dụng, Công ty có thể thu thập Thông tin Vị trí từ thiết bị mà Ứng dụng được cài đặt (từ đây gọi là "Ứng dụng").

  • Thông tin Vị trí chỉ được thu thập từ Thiết bị của Đáp viên đã đồng ý với điều khoản của Thông tin Vị trí trên Ứng dụng, không bao giờ thu thập từ thiết bị của người chưa đồng ý với việc thu thập.
  • Ngay cả khi đã đồng ý với điều khoản của Thông tin Vị trí trên Ứng dụng, bất kỳ lúc nào người dùng cũng có thể ngưng việc thu thập Thông tin Vị trí của Công ty bằng cách hủy đồng ý thông qua Ứng dụng. Chi tiết về nội dung, mục đích sử dụng hoặc các vấn đề khác liên quan đến Thông tin Vị trí cung cấp cho Công ty sẽ được nêu dưới đây.
  Mục Chi tiết
  Nội dung của Thông tin Vị trí

  1. Thông tin Vị trí từ GPS của Thiết

  • Kinh độ và vĩ độ (Dựa vào tính chính xác của GPS)
  • Đo lường ngày tháng và thời gian
  • Gửi ngày tháng và năm
  • ID Quảng cáo
  • Thông tin về thiết bị đã dùng
  • Độ chính xác của GPS (lỗi)
  • Tên của ứng dụng đo lường

  2. Thông tin định vị Beacon cho Thiết bị

  • Thông tin của các thiết bị Beacon đã tiếp xúc
  • Đo lường ngày tháng và thời gian (dành cho việc ra vào một khu vực)
  • ID Quảng cáo
  • Thông tin về thiết bị đã dùng
  • Cường độ của tín hiệu Beacon
  • Khoảng cách từ Beacon
  • Tên của ứng dụng đo lường

  (Các đo lường phụ thuộc vào điều kiện của Thiết bị hoặc tín hiệu)

  Mục đích sử dụng Để tạo các kết quả thống kê bằng cách phân tích và tổng hợp Thông tin Vị trí (bao gồm, nhưng không giới hạn, xử lý chúng bằng cách kết hợp với các thông tin khác mà Công ty sở hữu)
  Để chọn đáp viên khảo sát cho bảng hỏi bằng cách sử dụng Thông tin Vị trí.
  Để cung cấp Thông tin Vị trí cho khách hàng của Công ty hoặc một bên thứ ba khác.
  Nhằm phát triển và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Công ty, khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
  Việc cung cấp từ Công ty cho các bên thứ ba Công ty có thể sẽ cung cấp Thông tin Vị trí cho khách hàng của mình hoặc các bên thứ ba khác sau khi đã tiến hành phân tích tổng hợp hoặc có các hướng xử lý phù hợp khác đối với chúng. Tuy nhiên, với điều kiện là Thông tin Vị trí sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể trực tiếp xác định một cá nhân cụ thể nào mà không phải liên kết với các thông tin khác (bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại hoặc địa chỉ email)
  Lợi ích mà đáp viên nhận được khi cung cấp Thông tin Vị trí cho Công ty Đáp viên khảo sát sẽ có cơ hội được chọn như một đáp viên cho nghiên cứu thị trường mà Công ty triển khai bằng cách sử dụng Thông tin vị trí. Tuy nhiên, với điều kiện là đáp viên đó sẽ được chọn từ những người đã đáp ứng điều kiện trở thành đáp viên. Vậy nên, việc tham gia vào nghiên cứu thị trường bằng cách sử dụng Thông tin Vị trí không đảm bảo cho việc đáp viên sẽ được lựa chọn.
 10. Liên hệ hỏi đáp thông tin cá nhân

  Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và cam kết cố gắng hết khả năng để có được những chính sách an toàn nhất. Nếu bạn còn bất cứ băn khoăn nào về chính sách bảo mật, vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

  Công ty TNHH Macromill South East Asia Việt Nam
  Tầng 11, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  Điện thoại: 0987 687 674 / 0902 322 786
  E-mail: [email protected]

Cookies và các công nghệ tương tự