Phép tính giảm giá

Vinaresearch 18-12-2013 1158
 
Trong giờ toán, cô hỏi Nam.
 
- Một cái bánh giá 1.000 đồng. Nếu mua 10 cái, em phải trả cho người bán hàng bao nhiêu?
 
- Thưa cô, khoảng 9.000 đồng ạ.
 
- Tại sao?
 
- Dạ, thường thì khi mua nhiều như thế họ sẽ giảm giá ạ.
 
Sưu tầm
 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN