Chữa bệnh mộng du

Vinaresearch 19-12-2013 1282
 
Bệnh nhân hỏi bác sĩ.
 
- Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không?
 
- Ông đem hộp này về rải quanh giường đi.
 
- Thuốc gì thế ạ?
 
- Đinh 5 phân.
 
- !?
 
Sưu tầm

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN