Xin dừng cuộc chơi

Vinaresearch 20-12-2013 1496
 
Một chàng trai đi tán gái ở làng bên, lúc về gặp trai làng chặn lại và bảo.
 
- Thằng kia, theo luật của làng này, có 4 phương án cho mày lựa chọn trước khi về:
 
A: Sẽ ăn đấm.
 
B: Phải ăn đấm.
 
C: Bị ăn đấm.
 
D: Được ăn đấm.
 
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, chàng trai bảo:
 
- Tớ xin chọn "dừng cuộc chơi" ở đây!
 
- ?!
 
Sưu tầm

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN