THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TẠO KHẢO SÁT NHANH

Gửi email mời bạn bè tham gia

Với mục đích thống kê những thông tin hữu ích, thú vị trong cuộc sống hàng ngày của các thành viên, Vinaresearch tiến hành Chương trình tạo những KHẢO SÁT NHANH. Hãy gửi cho chúng tôi những điều bạn suy nghĩ để biết mọi người có cùng ý kiến và hành động như bạn hay không?

Để tham gia chương trình khảo sát nhanh, vui lòng bấm vào đây

Chọn lọc khảo sát

Trong các ý kiến thành viên gửi về trong mỗi tuần từ thứ 3 tuần N đến thứ 2 tuần N+1, Ban quản trị sẽ chọn lọc các câu hỏi hay và phù hợp nhất để đăng lên trang Danh sách khảo sát nhanh của Vinaresearch vào mỗi ngày bắt đầu từ thứ 3 tuần N+1.

10 điểm/ mỗi câu hỏi được đăng

Trả lời khảo sát

Khảo sát nhanh không giới hạn người tham gia trả lời.
Mỗi thành viên có thể tham gia:
- Trả lời tích điểm ( Đối với khảo sát chưa đủ 1000 lượt tham gia )
- Trả lời bình chọn ( Đối với khảo sát đã đủ 1000 lượt tham gia )

1 Khảo sát + 1 điểm
Dành cho 1000 bạn đầu tiên

Gửi khảo sát tới bạn bè

Thành viên có thể gửi mời bạn bè cùng tham gia trả lời những khảo sát của mình đã được Ban quản trị chọn đăng, thông qua Email, Facebook, Twitter share để tăng số lượng người trả lời khảo sát của mình.

Giải đặc biệt: 200 điểm

Điều kiện: Có ý tưởng khảo sát hay và thú vị nhất do BQT Vinaresearch chọn trong những câu hỏi khảo sát được đăng ở tuần trước đó (từ thứ 3 tuần N đến thứ 2 tuần N+1)

Thời gian công bố giải: Thứ 3 hàng tuần (tuần N+1)