THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TẠO KHẢO SÁT NHANH

Gửi email mời bạn bè tham gia

Với mục đích thống kê những thông tin hữu ích, thú vị trong cuộc sống hàng ngày của các thành viên, Vinaresearch tiến hành Chương trình tạo những KHẢO SÁT NHANH. Hãy gửi cho chúng tôi những điều bạn suy nghĩ để biết mọi người có cùng ý kiến và hành động như bạn hay không?

Để tham gia chương trình khảo sát nhanh, vui lòng bấm vào đây

Chọn lọc khảo sát

Trong các ý kiến thành viên gửi về trong mỗi tuần, Ban quản trị sẽ chọn lọc 25 câu hỏi hay và phù hợp nhất để đăng lên trang Danh sách khảo sát nhanh của Vinaresearch vào mỗi ngày thứ 3 của tuần tiếp theo.

10 điểm/ mỗi câu hỏi được đăng

Trả lời khảo sát

Mỗi khảo sát được mở kéo dài trong 1 tuần và không giới hạn số người tham gia trả lời.
Mỗi thành viên có thể tham gia:
- Trả lời tích điểm ( Đối với khảo sát chưa đủ 250 lượt tham gia ) Tối đa 5 khảo sát nhanh/ngày.
- Trả lời bình chọn ( Đối với khảo sát đã đủ 250 lượt tham gia ) Không giới hạn số lượng câu khảo sát nhanh được tham gia.

1 Khảo sát + 1 điểm
Dành cho 250 bạn đầu tiên

Gửi khảo sát tới bạn bè

Thành viên có thể gửi mời bạn bè cùng tham gia trả lời những khảo sát của mình đã được Ban quản trị chọn đăng, thông qua Email, Facebook, Twitter share để tăng số lượng người trả lời khảo sát của mình.

Đóng khảo sát nhanh

Toàn bộ khảo sát trong 1 tuần sẽ được đóng vào ngày thứ 3 của tuần tiếp theo, trước khi công bố danh sách khảo sát nhanh mới.
- Ban quản trị sẽ tổng kết tổng số lượng người tham gia mỗi khảo sát để công bố 1 thành viên duy nhất có khảo sát với số lượng người trả lời nhiều nhất và sớm nhất trong tuần.

Giải đặc biệt: 500 điểm

Điều kiện: Khảo sát phải có tối thiểu 300 lượt trả lời

LƯU Ý:
1. Nếu thành viên tham gia bị phát hiện có dấu hiệu spam hoặc gian lận kết quả chương trình, BQT sẽ hủy tư cách tham gia và lựa chọn người nhận giải thưởng ở vị trí kế tiếp.
2. Trong trường hợp thành viên tạo bài khảo sát nhanh có kết quả bằng nhau, Ban quản trị sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây để sắp xếp thứ tự giải thưởng:
- Thời gian của lượt trả lời khảo sát cuối cùng (thành viên tạo ra bài khảo sát nhanh có lượt trả lời cuối cùng được gửi về sớm nhất sẽ được ưu tiên chọn)
- Thời gian gửi ý kiến khảo sát (Thành viên có ý kiến khảo sát được gửi về sớm nhất sẽ được ưu tiên chọn)
- Chất lượng tài khoản thành viên gửi ý kiến