Tôi không nhận được mail?

Trong trường hợp không nhận được mail, bạn cần kiểm tra và xác nhận lại những thông tin sau:
1. Kiểm tra hộp thư rác / Junk Mail. Vui lòng thêm địa chỉ [email protected] vào danh bạ để các email từ Vinaresearch không bị chuyển vào mục thư rác.
2. Kiểm tra lại khi đăng ký bạn có điền nhầm địa chỉ email hay không? Nếu có, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để nhận được hỗ trợ.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN