Tôi muốn thay đổi mật khẩu?

Bạn cần đăng nhập, vào trang cá nhân và làm theo các bước sau:

1. Vào mục “Thông tin đăng ký”, chọn “Thay đổi thông tin đăng ký”.

2. Điền mật khẩu đăng nhập hiện tại – “Mật khẩu mới”“Xác nhận lại mật khẩu”.

Vậy là bạn đã thay đổi được mật khẩu của mình. Xin chúc mừng bạn!

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN