Tôi quên mật khẩu?

Nếu quên mật khẩu, bạn hãy click vào mục “Quên mật khẩu” ngay dưới hộp Đăng nhập trên trang chủ, điền địa chỉ email của bạn để yêu cầu gửi mật khẩu mới đến hộp thư của bạn. Hãy lưu ý kiểm tra thư trong cả mục hộp thư đến và thư rác để nhận lại Mật khẩu mới nhé.

Sau khi vào Vinaresearch, bạn nên thay đổi lại Mật khẩu của mình.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN