Tôi không nhận được điểm giới thiệu bạn bè?

Sau khi người được giới thiệu đăng ký dưới link “Giới thiệu bạn bè”, Vinaresearch sẽ kiểm tra thông tin từng người đăng ký theo quy trình thông thường.

1. Nếu người được giới thiệu có các thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác, Vinaresearch sẽ xác nhận “Tốt” và hệ thống sẽ tự động cộng điểm cho người giới thiệu.

2. Nếu người được giới thiệu có thông tin cá nhân không chính xác, sau khi liên lạc, Vinaresearch sẽ xác nhận “Không tốt”, hệ thống sẽ không ghi nhận điểm của người giới thiệu.

Trong trường hợp số lượng thành viên đăng ký mới quá đông, Vinaresearch sẽ không kịp kiểm tra chi tiết nên thời gian cộng điểm có thể kéo dài hơn, sau 10 ngày kể từ ngày người bạn được giới thiệu đăng ký. Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại mục "Giới thiệu bạn bè" trên website Vinaresearch.net.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN