Tôi không nhận được điểm từ khảo sát?

1. Khảo sát công khai: Điểm thưởng từ khảo sát công khai sẽ được cộng sau khi bạn hoàn tất khảo sát (thông thừơng), hoặc đuợc cộng trong vòng 10 ngày sau khi dự án kết thúc. Nếu không nhận được điểm thưởng trong khung thời gian quy định, vui lòng liên hệ với Vinaresearch qua số điện thoại (08) 3848.3731, hay để lại tin nhắn qua địa chỉ email [email protected].

2. Khảo sát riêng:Khảo sát riêng thường được cộng điểm 10 ngày sau khi khảo sát chính thức kết thúc, dựa theo kết quả kiểm tra khảo sát. Lịch cộng điểm sẽ được cập nhật trong phần tin tức và bạn sẽ được gửi email thông báo khi cộng điểm.
Nếu không nhận được email thông báo, hay không nhận được điểm theo lịch, vui lòng liên hệ với Vinaresearch kèm theo rõ số hiệu và tên khảo sát tương ứng.

Lưu ý: Với những trường hợp bạn bị dừng khảo sát khi chưa hoàn tất do câu trả lời không phù hợp với nhóm đối tượng mà khảo sát hướng đến, Ban quản trị sẽ không thể cập nhật bảng trả lời của bạn và không thể cộng điểm cho bạn.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN