Tôi cần lưu ý điều gì khi trả lời các câu hỏi khảo sát?

Bạn vui lòng lưu ý đối với việc trả lời khảo sát:

1. Một khi bạn đã trả lời xong bảng khảo sát thì không thể quay lại trả lời lại. Vì vậy bạn vui lòng đọc kĩ nội dung câu hỏi trước khi trả lời.

2. Vinaresearch sẽ kiểm tra các dữ liệu sau khi khảo sát. Những bài khảo sát có dấu hiệu spam / không chân thực sẽ được ghi nhận lại và xác nhận.

Trong trường hợp các bài khảo sát không chất lượng được ghi nhận quá 3 lần, bạn sẽ không được mời tham gia các khảo sát tiếp theo, đồng thời chúng tôi sẽ thông báo khoá tài khoản cá nhân của bạn.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN