Tôi có phải trả lời tất cả các khảo sát không?

Việc tham gia trả lời khảo sát hay không là tùy thuộc vào sở thích của cá nhân bạn đối với nội dung khảo sát. Vinaresearch chỉ khuyến khích các bạn tham gia khảo sát thường xuyên và tích cực để có cơ hội đóng góp ý kiến và có thể tích lũy điểm nhanh hơn.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN