Về chức năng chặn pop-up của trình duyệt

Có trường hợp do thiết đặt chặn pop-up của trình duyệt làm bảng khảo sát không hiển thị bình thường. Nếu bạn gặp vấn đề này, xin vui lòng tham khảo thao tác thiết đặt chức năng chặn pop-up sau đây:

(*) Lưu ý:
1. Phía trên của trình duyệt, vào mục “Menu”, chọn “Tools” - “Pop-up blocker”
2. Chọn “Pop-up blocker settings”
3. Ở mục “Notifications and blocking level”, chọn “Blocking level” - “Medium”,chọn “Close”

※Yêu cầu trình duyệt Internet Explorer trở lên. Ngoài ra, về thiết đặt chức năng chặn pop-up của Search Toolbar (Google, Yahoo….), bạn vui lòng tham khảo cách thức từ phía các nhà cung cấp đó.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN