Về hệ thống an ninh, bảo mật

Tại Vinaresearch, SSL (mật mã hóa hệ thống) được sử dụng. Bạn có thể yên tâm rằng thông tin đăng nhập, thông tin đăng kí, thông tin cá nhân được truyền phát một cách an toàn tuyệt đối. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại “ Chính sách bảo mật

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN