Các loại quà tặng có thể nhận từ đổi điểm?

Hiện tại, hình thức quà tặng chủ yếu dành cho các thành viên có số điểm lớn hơn 500 điểm là thẻ cào điện thoại hay đổi điểm qua Ngân lượng:

1.Thẻ điện thoại các mệnh giá: Thẻ cào 50.000 VND, 100.000 VND, 200.000 VND, 500.000 VND.
2.Chuyển tiền qua Ngân lượng: Chi tiết tại đây.

Hình thức chuyển quà tặng:
1.Với hình thức “Thẻ cào điện thoại”, mã thẻ cào sẽ được gửi qua email mà thành viên đăng ký.
2.Với hình thức “Ngân lượng”, thành viên cần tạo 1 tài khoản trên trang www.nganluong.vn trước khi chuyển điểm tại Vinaresearch.

Các bạn cũng có thể gửi ý kiến đóng góp cho chúng tôi về các hình thức quà tặng khác tại mục Liên hệ.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN