Tôi có thể đăng ký được nhiều tài khoản tại Vinaresearch không?

Mỗi thành viên chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản tại Vinaresearch, theo Điều 17 Quy định đăng ký thành viên. Trong trường hợp bạn đăng ký nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ xác nhận và khoá các tài khoản ảo / tài khoản chính.Mong các bạn thông cảm.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN