Làm thế nào để hủy bỏ tài khoản đăng ký tại Vinaresearch?

Việc đăng ký và ngừng tham gia Vinaresearch là tự nguyện và các thành viên có thể làm theo các bước sau để huỷ bỏ tài khoản tại Vinaresearch:

1. Đăng nhập vào Vinaresearch, chọn mục “Thông tin đăng ký” - “Hủy bỏ tài khoản”.

2. Điền các thông tin yêu cầu và chọn “Xác nhận nội dung”.

Trong vòng 1 tháng sau khi đăng ký huỷ tài khoản được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo chính thức. Kể từ khi nhận được email, tất cả các thông tin đăng ký của bạn sẽ được xoá khỏi hệ thống và bạn sẽ không nhận được email mời tham gia khảo sát nữa.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN