Tôi không thể đăng nhập được?

Nếu không đăng nhập được vào Vinaresearch.net, bạn vui lòng kiểm tra lại các trường hợp sau:

1. Bạn chưa nhấn vào link kích hoạt trong email kích hoạt.

2. Kiểm tra lại xem bạn có gõ nhầm tên đăng nhập / địa chỉ email hoặc mật khẩu không?

3. Phiên đăng nhập của bạn không được ghi nhận vì mạng / quá tải hệ thống. Bạn có thể chờ 5 phút rồi đăng nhập lại bình thường.

Nếu bạn đã kiểm tra và đăng nhập thử nhưng vẫn không thành công, nhân viên kỹ thuật của Vinaresearch sẽ hỗ trợ bạn ngay qua số điện thoại (08) 3848.3731. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn qua địa chỉ email [email protected] .

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN