App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

06-04-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4317

9điểm

31-03-2020

Khảo sát về thực phẩm tiêu dùng SH4309

10điểm

30-03-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4306

9điểm

30-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4308

9điểm

26-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4305

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênitzy

  itzy

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời362 trả lời

  362 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Sau khi hết dịch Covid-19. bạn muốn cùng gia đình làm gì?

tình trạngĐang mở

 • TênHa2020

  Ha2020

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời329 trả lời

  329 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Việc đầu tiên bạn làm mỗi sáng thức dậy là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời307 trả lời

  307 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn suy nghĩ thế nào về tác động Trí tuệ nhân tạo (AI) tác động lên đời sống con người?

tình trạngĐang mở

 • Tênhoanghao...

  hoanghao87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời362 trả lời

  362 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường dùng thiết bị nào để bắt/ diệt muỗi trong gia đình bạn?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời308 trả lời

  308 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Theo bạn khi nào đàn ông nên lập gia đình?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN