App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

18-06-2021

Khảo sát về sản phẩm tiêu dùng SH5012

9điểm

18-06-2021

Khảo sát về sức khỏe phụ nữ

5điểm

21-06-2021

Khảo sát về tiêu dùng SH5018

10điểm

19-06-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

18-06-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5007

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời379 trả lời

  379 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Bạn bán hàng online trên sàn điện tử nào ?

tình trạngĐang mở

 • Tênneola200...

  neola2001

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời439 trả lời

  439 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích dùng Iphone nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênnmt3011

  nmt3011

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời412 trả lời

  412 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Theo bạn, việc học ngoại ngữ nào sẽ dễ tìm việc làm trong xu thế hiện nay?

tình trạngĐang mở

 • TênHuongsma...

  Huongsmall3

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời61 trả lời

  61 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Bạn nghĩ như thế nào về việc đi hưởng tuần trăng mật sau cưới ?

tình trạngĐang mở

 • Tênduyennpb...

  duyennpb270696

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời192 trả lời

  192 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Loại giày được bạn sử dụng nhiều nhất?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN