App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH5550
  01/02/2023 - 07/02/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn cảm thấy khảo sát Vinaresearch có ý nghĩa như ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian06/02/2023
 • Trả lời 454 trả lời

  454 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn thường nghe nhạc trên nền tảng trực tuyến nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian05/02/2023
 • Trả lời 883 trả lời

  883 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Yếu tố quan trọng để bạn mua một món đồ điện tử

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian04/02/2023
 • Trả lời 1018 trả lời

  1018 trả lời

 • Tênging132

  ging132

tình trạng Đang mở

Theo bạn nên đầu tư vào gì là hợp lí?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian03/02/2023
 • Trả lời 1051 trả lời

  1051 trả lời

 • Têntinthanh...

  tinthanhvk

tình trạng Đang mở

Bạn thích loại kem đánh răng nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian02/02/2023
 • Trả lời 1127 trả lời

  1127 trả lời

 • Têntinthanh...

  tinthanhvk

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN