App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6037
  25/05/2024 - 31/05/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn dùng ứng dụng nào để theo dõi chỉ số điện tiêu...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian30/05/2024
 • Trả lời 544 trả lời

  544 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Bạn thường nấu ăn dựa vào nguồn công thức nào nhất...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/05/2024
 • Trả lời 896 trả lời

  896 trả lời

 • Têndinhphan...

  dinhphantuanh

tình trạng Đang mở

Vào ngày cuối tuần, bạn sẽ thích đi đâu nhất để lấ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/05/2024
 • Trả lời 1013 trả lời

  1013 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Bạn thường làm gì đầu tiên khi đến văn phòng làm v...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/05/2024
 • Trả lời 1045 trả lời

  1045 trả lời

 • Têncotaytra...

  cotaytrangnho

tình trạng Đang mở

Theo bạn, biện pháp thải độc cơ thể nào là tốt nhấ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/05/2024
 • Trả lời 1054 trả lời

  1054 trả lời

 • Têndinhphan...

  dinhphantuanh

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN