App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6078
  19/07/2024 - 25/07/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Theo bạn quả bóng vàng năm 2024 này sẽ thuộc về ai...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian19/07/2024
 • Trả lời 639 trả lời

  639 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn lo ngại sự tăng giá của chi phí nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian18/07/2024
 • Trả lời 979 trả lời

  979 trả lời

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

tình trạng Đang mở

Mức độ thường xuyên theo dõi thông tin về sư thầy ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian17/07/2024
 • Trả lời 1038 trả lời

  1038 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Bạn thích ngày lễ nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian16/07/2024
 • Trả lời 1123 trả lời

  1123 trả lời

 • Tên2210ang

  2210ang

tình trạng Đang mở

Bạn thấy ngoại ngữ nào đang có xu hướng thịnh hành...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian15/07/2024
 • Trả lời 1151 trả lời

  1151 trả lời

 • TênMaomiumi...

  Maomiumiu

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN