Thị trường băng vệ sinh phụ nữ 2012

  • Vinaresearch
  • 26-02-2013
  • 11397
  • Rating: 0 người

 

 

1. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng - Trực tuyến

 

2. Thời gian khảo sát: 15.11 - 20.11.2012

 

3. Tổng mẫu nghiên cứu: 302 thành viên Vinaresearch.net

 

4. Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc

 

5. Đối tượng nghiên cứu: Nữ độ tuổi từ 16 trở lên

 

Xem chi tiết BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĂNG VỆ SINH PHỤ NỮ 2012

 

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá