Chủ đề

Nghiên cứu và khảo sát thị trường - Nghề chắt lọc thông tin thị trường

2012-05-22 07:00:00Nghiên cứu và khảo sát thị trường - Nghề chắt lọc thông tin thị trường

Nghiên cứu và khảo sát thị trường - Nghề chắt lọc thông tin thị trường Tại sao chỉ thay đổi cách đóng gói bao bì mà có thể tăng doanh số đến 50%? Và tại sao chỉ thay đổi mùi vị cho phù hợp với thị h...

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá