Xu hướng du lịch ở Việt Nam năm 2013

Vinaresearch 29-05-2013 6214
  

 

1. Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu định lượng - Trực tuyến

 

2. Thời gian khảo sát : 18.04 - 25.04.2013

 

3. Tổng mẫu nghiên cứu: 1171 thành viên website Vinaresearch.net

 

4. Khu vực nghiên cứu : Hà Nội và Hồ Chí Minh

 

5. Đối tượng nghiên cứu : Nam và nữ đã đi du lịch trong 1 năm vừa qua và có dự định sẽ đi du lịch trong vòng 1 năm tới 

 

6. Mục tiêu nghiên cứu: Khám phá xu hướng du lịch ở Việt Nam trong năm 2013

 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN