Giáo dục giới tính cho trẻ

Vinaresearch 09-08-2013 4301
                                     
1. Phương pháp khảo sát: Nghiên cứu trực tuyến (Internet) 
 
2. Thời gian khảo sát: 28.06 – 01.07.2013
 
3. Số mẫu khảo sát: 862
 
4. Đối tượng khảo sát: Bố hoặc mẹ từ 20 tuổi trở lên
 
5. Khu vực khảo sát: Toàn quốc
 
6. Phương pháp chọn mẫu: Thuận tiện
  
 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN