Giáo dục giới tính cho trẻ

  • Vinaresearch
  • 09-08-2013
  • 8598
  • Rating: 0 người
                                     
1. Phương pháp khảo sát: Nghiên cứu trực tuyến (Internet) 
 
2. Thời gian khảo sát: 28.06 – 01.07.2013
 
3. Số mẫu khảo sát: 862
 
4. Đối tượng khảo sát: Bố hoặc mẹ từ 20 tuổi trở lên
 
5. Khu vực khảo sát: Toàn quốc
 
6. Phương pháp chọn mẫu: Thuận tiện
  
 

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá