Internet và du lịch trong nước

  • Vinaresearch
  • 26-08-2013
  • 12017
  • Rating: 0 người
  
 
1. Phương pháp nghiên cứu            : Nghiên cứu định lượng
 
2. Thời gian thực hiện                    : 01.05 - 15.05.2013
 
3. Số mẫu thực hiện                       : 493
 
4. Đối tượng khảo sát                    : Nam, nữ trên 20 tuổi có đi du lịch trong nước trong vòng 1 năm qua
 
5. Địa điểm khảo sát                      : Toàn quốc
 
6. Phương pháp chọn mẫu             : Chọn mẫu nhóm đáp viên trược tuyến
 
7. Mục tiêu nghiên cứu                  : Khảo sát nhằm tìm hiểu về mức độ sử dụng internet đối với các dịch vụ du lịch
                                                      khác nhau của khách du lịch trong nước
 
 

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá