Internet và du lịch trong nước

Vinaresearch 26-08-2013 7801
  
 
1. Phương pháp nghiên cứu            : Nghiên cứu định lượng
 
2. Thời gian thực hiện                    : 01.05 - 15.05.2013
 
3. Số mẫu thực hiện                       : 493
 
4. Đối tượng khảo sát                    : Nam, nữ trên 20 tuổi có đi du lịch trong nước trong vòng 1 năm qua
 
5. Địa điểm khảo sát                      : Toàn quốc
 
6. Phương pháp chọn mẫu             : Chọn mẫu nhóm đáp viên trược tuyến
 
7. Mục tiêu nghiên cứu                  : Khảo sát nhằm tìm hiểu về mức độ sử dụng internet đối với các dịch vụ du lịch
                                                      khác nhau của khách du lịch trong nước
 
 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN