Báo cáo khảo sát về kế hoạch kết hôn ở 3 nước: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.

Vinaresearch 17-11-2015 12008

 

Thông tin nghiên cứu:

 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trực tuyến

Thời gian khảo sát: từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2015

Khu vực nghiên cứu: Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

Đối tượng nghiên cứu: Nam/nữ từ 17 tuổi trở lên

Số lượng người tham gia: 1,500 người

Hạn ngạch:

  • Đàn ông độc thân 125 người quốc gia
  • Đàn ông kết hôn 125 người/ quốc gia
  • Phụ nữ độc thân 125 người/ quốc gia
  • Phụ nữ đã kết hôn 125 người/ quốc gia

 

Tóm tắt nội dung báo cáo:

 

  • Hầu hết đáp viên nam nghĩ rằng họ cần phải chi trả khoảng 60,000,000 vnđ đến 200,000,000 vnđ cho đám cưới của mình.
  • Hầu hết đáp viên nữ mong đợi người bạn đời của mình phải có ít nhất 60,000,000 vnd đến 200,000,000 vnđ để chi trả cho đám cưới của họ.
  • Hơn 40% người Thái tự nấu ăn cho gia đình của mình trong khi 57% người Việt Nam nhường việc nấu nướng cho người bạn đời của mình.
  • Khoảng 75.4% đáp viên Việt Nam muốn có 2 con, theo sau là đáp viên Indonesia (54.6%) và Thái Lan (52.6%).
  • Phụ nữ là người chịu trách nhêm quản lý tài chính trong gia đình và không có sự khác biệt rõ rệt về điều nay giữa 3 nước. Cụ thể có 67% đáp viên Thái Lan, 68% đáp viên Indonesia và 74.6% đáp viên Việt nam chọn câu trả lời này.

 

Vui lòng nhấn vào đây để đọc báo cáo chuyên sâu

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN