BÁO CÁO VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở BA NƯỚC VIỆT NAM, INDONESIA, THÁI LAN

  • Vinaresearch
  • 17-12-2015
  • 17946
  • Rating: 3 người

BÁO CÁO SO SÁNH VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở
BA NƯỚC VIỆT NAM, INDONESIA, THÁI LAN

 

Tháng 11 năm 2015, Vinaresearch đã tiến hành một cuộc khảo sát dựa trên 1800 người ở ba nước Việt Nam, Indonesia, Thái Lan so sánh sự khác biệt về hành vi mua bảo hiểm nhân thọ.
Kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt lớn về tỉ lệ mua bảo hiểm, loại bảo hiểm được ưa thích, thị phần bảo hiểm..... giữa 3 đất nước.

 

Thông tin nghiên cứu:

 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trực tuyến
Thời gian khảo sát: Tháng 11 năm 2015
Khu vực nghiên cứu: Việt Nam, Thái Lan và Indonesia
Đối tượng nghiên cứu: Nam/nữ từ 20 tuổi trở lên có mua hoặc không mua các sản phẩm bảo hiểm.
Số lượng người tham gia: 1,800 người
Hạn ngạch:
Đàn ông độc thân 450 người
Đàn ông kết hôn 450 người
Phụ nữ độc thân 450 người
Phụ nữ đã kết hôn 450 người

 

Hy vọng báo cáo này sẽ giúp những cá nhân cũng như công ty cả trong và ngoài ngành bảo hiểm có được sự hiểu biết sâu sắc về thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, Indonesia và Thái Lan

Chi tiết báo cáo vui lòng xem thêm tại đây

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá