Vinaresearch - Báo Cáo Mức Độ Phổ Biến Thương Hiệu (PBI) Nước Xả Vải Tháng 07.2017

  • Vinaresearch
  • 25-08-2017
  • 18752
  • Rating: 9 người

Thông tin chung báo cáo nghiên cứu:

 

Thời gian khảo sát: 26.07.2017 - 30.07.2017

Phương pháp khảo sát: Nghiên cứu trực tuyến (online research)

Khu vực khảo sát: Toàn quốc

Đối tượng khảo sát: Nữ trên 16 tuổi sinh sống tại Việt Nam

Tổng số mẫu: 1346

 

Chi tiết báo cáo

 

Top 4 nhãn hiệu có mức độ phổ biến thương hiệu (PBI)* cao nhất

Comfort   59.87

Downy     32.83

D-Nee      2.73

Essence   0.83

Lix            0.53

 

* Trong đó:


- Comfort và Downy là 2 nhãn hiệu đang dẫn đầu thị trường về mức độ nhận biết, bỏ khá xa các đối thủ.

- Cứ 100 người được hỏi "Khi nhắc đến nước xả vải bạn nhớ đến nhãn hiệu nào?" (Top of mind) thì có đến khoảng 68 người trả lời nhãn hiệu Comfort đầu tiên. Downy tuy đứng ở vị trí thứ 2 nhưng trong cùng một câu hỏi chỉ có khoảng 30 người trả lời nhãn hiệu này đầu tiên. 

 

* PBI - Mức độ phổ biến thương hiệu: là chỉ số dùng để đo mức độ phổ biến của một thương hiệu dựa trên các yếu tố: mức độ nhận biết đầu tiên (Top of mind), Độ phủ quảng cáo (Expansive), Sử dụng thường xuyên nhất (Most of used) và Mong muốn sử dụng nhất trong tương lai (Intention).

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá