Báo Cáo Nghiên Cứu Mức Độ Phổ Biến Thương Hiệu (PBI) Kem Đánh Răng 02.2018

  • Vinaresearch
  • 26-04-2018
  • 48868
  • Rating: 35 người

Vinaresearch đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đo lường mức độ phổ biến nhãn hiệu kem đánh răng dựa trên việc nghiên cứu online 1140 người. Kết quả khảo sát cho thấy P/S là nhãn hiệu có chỉ số PBI**(Popular Brand Index) cao nhất 48.2 điểm, tiếp theo là Colgate 24.8 điểm. 


I. P/S là nhãn hiệu có tỉ lệ nhận biết cao nhất:

- 61.7% người khi được hỏi về nhãn hiệu kem đánh răng đã nhắc đến P/S đầu tiên (TOM) và 94.6% người trả lời họ có biết đến nhãn hiệu này (Promt).
- Colgate đứng thứ hai về tỉ lệ nhận biết với 27.4% (TOM) và 87.3% (Promt).

II. P/S là nhãn hiệu có độ phủ quảng cáo rộng nhất:

- Cứ 100 người được hỏi thì có khoảng 45 người trả lời rằng họ thấy quảng cáo của P/S xuất hiện thường xuyên nhất trên các phương tiện truyền thông (44.7%), con số này gấp 1.6 lần so với Colgate (27.5%).

 


III. P/S là nhãn hiệu có chỉ số nhãn hiệu quen thuộc cao nhất: 

- Kết quả cho thấy trong 100 người thì có 79 người từng sử dụng P/S và 48 người trong số đó đang sử dụng P/S thường xuyên nhất (chỉ số nhãn hiệu quen thuộc 60,8%)* . 
- Trong khi đó, đối với Colgate số người từng sử dụng và sử dụng thường xuyên nhất trong 100 người lần lượt là 63 và 22 (chỉ số nhãn hiệu quen thuộc 34.9%)* . 


 

IV. P/S, Colgate và Close-up là top 3 thương hiệu được mong muốn sử dụng nhất trong tương lai:

P/S dẫn đầu nhóm này với 34.6%. Tiếp sau là Colgate (22.2%) và Close-up (20.3%).


 

 

V. P/S là nhãn hiệu phổ biến nhất hiện nay

- P/S đứng đầu thị trường về mức độ phổ biến thương hiệu PBI** (48.2 điểm).

- Tiếp theo là Colgate với chỉ số PBI** là 24.8 điểm.

 

Thông tin tổng quan:

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: 12/02/2018 - 13/02/2018

- Tổng số mẫu nghiên cứu: 1140 người trong đó nam 570 người, nữ: 570 người. 

- Đối tượng nghiên cứu: Người có sử dụng kem đánh răng trong vòng 3 tháng qua trên toàn quốc.

- Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát trực tuyến.

 

Chú thích:

* Chỉ số nhãn hiệu quen thuộc: được tính dựa trên tỷ lệ % giữa số người từng sử dụng và số người sử dụng thường xuyên nhất.

 **PBI (Popular Brand Index) - chỉ số phổ biến thương hiệu, được tính dựa trên mức độ nhận biết đầu tiên (30%), độ phủ quảng cáo (20%), sử dụng thường xuyên nhất (25%) và mong muốn sử dụng nhất trong tương lai (25%).

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá