Thông báo cho thành viên chuyển từ "DI SURVEY" sang "Vinaresearch"

  • Vinaresearch
  • 14-11-2019
  • 14715
  • Rating: 26 người

Chuyển đổi điểm

Khi chuyển thông tin thành viên của bạn sang Vinaresearch, điểm tích lũy của bạn tại "DI SURVEY" cũng sẽ được chuyển. 
Khi đăng ký như thành viên mới, điểm tích lũy sẽ không được chuyển. 
Tất cả điểm đều có cùng giá trị Việt Nam đồng. Tuy nhiên, giá trị mỗi điểm sẽ khác nên số điểm quy đổi sẽ khác nhau.

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá