Thông báo kết quả Chương trình "Tạo Khảo Sát Nhanh" Ngày 02 - 07 - 2024

  • Vinaresearch
  • 08-07-2024
  • 127
  • Rating: 0 người

Ban Quản Trị xin thông báo thành viên được xếp hạng cao nhất trong đợt chọn Khảo Sát Nhanh ngày 02.07.2024


Hãy nhanh tay gửi câu hỏi Khảo Sát Nhanh tiếp theo của bạn và mời bạn bè cùng tham gia những khảo sát của mình đã được BQT chọn đăng (thông qua email, Facebook, Twitter...) để tăng số lượng người trả lời khảo sát của bạn và nhận điểm thưởng.

Nếu thấy thông tin bổ ích hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Gửi yêu cầu nghiên cứu để nhận báo giá