App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

22-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

15-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5167

42điểm

13-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời426 trả lời

  426 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Dịch covid đã làm bạn thay đổi như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênkhoale03...

  khoale030394

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời422 trả lời

  422 trả lời

 • Tiêu đềĐầu tư - tài chính

  Đầu tư - tài chính

Theo bạn, hình thức đầu tư nào hiệu quả nhất hiện nay?

tình trạngĐang mở

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời375 trả lời

  375 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn nhớ nhất điều gì về tuổi thơ?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenva...

  nguyenvantrongmk

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời397 trả lời

  397 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Ứng dụng Vinaresearch có làm bạn hài lòng không?

tình trạngĐang mở

 • Tênminhtoei...

  minhtoeic

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời430 trả lời

  430 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Hoa nào là quốc hoa của Nhật Bản?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN