App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

02-12-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5194

42điểm

01-12-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

30-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời369 trả lời

  369 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn có làm bạn với người yêu cũ không?

tình trạngĐang mở

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời395 trả lời

  395 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn chữa lười như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênhgiang28

  hgiang28

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời368 trả lời

  368 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Tỷ phú nào truyền cảm hứng nhiều nhất cho bạn?

tình trạngĐang mở

 • TênTranmyli...

  Tranmylinh21

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời385 trả lời

  385 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích điều gì nhất vào dịp Tết ?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời364 trả lời

  364 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đang lo lắng về vấn đề nào nhất?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN