DANH MỤC KHẢO SÁT

09-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2436

8điểm

17-02-2017

Khảo sát về thiết bị điện tử SH2463

10điểm

16-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2460

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2261

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về thói quen sử dụng hàng điện tử SH2453

7điểm

CÂU HỎI NHANH

 • Hoangtam...

  Hoangtamdan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 326 trả lời

  326 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn sẽ định hướng cho con của mình như thế nào trong việc học tập?

Đang mở

 • ErikPhan

  ErikPhan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 303 trả lời

  303 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn đối với đề xuất thực hiện con đường âm nhạc tại TP. Hồ Chí Minh?

Đang mở

 • 27101997

  27101997

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 186 trả lời

  186 trả lời

 • Giải trí

  Giải trí

Trong chương trình táo quân quen thuộc hàng năm, bạn thích phong cách diễn của nghệ sỹ nào nhất?

Đang mở

 • Bokingva...

  Bokingvan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 120 trả lời

  120 trả lời

 • Vinaresearch

  Vinaresearch

Bạn thích Vinaresearch nhất ở điểm nào?

Đang mở

 • lalala86...

  lalala860

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 41 trả lời

  41 trả lời

 • Đầu tư - tài chính

  Đầu tư - tài chính

Mức độ sẵn sàng đầu tư cho các căn hộ tiện nghi làm bằng container của bạn?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH