DANH MỤC KHẢO SÁT

20-01-2017

Khảo sát về trình độ học vấn của thành viên Vinareserach.net SH2408

9điểm

09-01-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2369

8điểm

20-01-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng trong dịp tết

15điểm

20-01-2017

Khảo sát về đồ dùng cá nhân SH2407

9điểm

19-01-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2394

8điểm

CÂU HỎI NHANH

 • 09294451...

  0929445181

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 346 trả lời

  346 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ thường xuyên tham gia gom đồ cũ cho người nghèo của bạn vào dịp Tết?

Đang mở

 • heocoi0o...

  heocoi0o0o

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 313 trả lời

  313 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn sẽ làm gì khi nhà trường bán sách ngoài chương trình học?

Đang mở

 • kenran

  kenran

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 302 trả lời

  302 trả lời

 • Du lịch

  Du lịch

Bạn yêu thích cuộc thi hài nào nhất trên truyền hình hiện nay?

Đang mở

 • otxinhxi...

  otxinhxinh

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 335 trả lời

  335 trả lời

 • Xu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn sẽ dành nhiều nhất là bao nhiêu tiền để mua cây cảnh trong dịp Tết này?

Đang mở

 • hailuasa...

  hailuasanhdieu

 • 17-01-2017 - 24-01-2017
 • 318 trả lời

  318 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn đối với việc bỏ loa phường ở Hà Nội?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH