App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH5961
  25/02/2024 - 29/02/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Nhà bạn tin dùng thương hiệu sứ vệ sinh nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian25/02/2024
 • Trả lời 645 trả lời

  645 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn thường dùng máy hút ẩm của hãng nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian24/02/2024
 • Trả lời 835 trả lời

  835 trả lời

 • Tênkhoaman

  khoaman

tình trạng Đang mở

Bạn thích nghe nhạc thể loại nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian23/02/2024
 • Trả lời 1002 trả lời

  1002 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Bạn thường nghe nhạc trên ứng dụng nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/02/2024
 • Trả lời 1063 trả lời

  1063 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn thích nhất bãi biển của Tỉnh/thành nào nhất Vi...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/02/2024
 • Trả lời 1039 trả lời

  1039 trả lời

 • Tênnguyenvi...

  nguyenviet110989

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN