App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

01-10-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-10-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4582

9điểm

29-09-2020

Khảo sát về thói quen trong cuộc sống SH4576

10điểm

28-09-2020

Khảo sát về ngày Tết Trung Thu SH4575

9điểm

25-09-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênthiempys...

  thiempysc

 • Thời gian29-09-2020 - 06-10-2020
 • Trả lời333 trả lời

  333 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mục đích tham gia Vinaresearch của bạn là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian29-09-2020 - 06-10-2020
 • Trả lời298 trả lời

  298 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn tại sao du học sinh Việt Nam ở lại nước ngoài làm việc?

tình trạngĐang mở

 • TênThuynguy...

  Thuynguyen96

 • Thời gian29-09-2020 - 06-10-2020
 • Trả lời298 trả lời

  298 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn giữ liên lạc với bạn học cũ bằng cách nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênphantheb...

  phanthebao

 • Thời gian29-09-2020 - 06-10-2020
 • Trả lời300 trả lời

  300 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đang mắc phải loại dị ứng nào?

tình trạngĐang mở

 • TênLamngoc2...

  Lamngoc2004

 • Thời gian29-09-2020 - 06-10-2020
 • Trả lời336 trả lời

  336 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Quan điểm của bạn khi yêu bạn sẽ chọn yêu như thế nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN