App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

20-11-2020

Khảo sát nhanh về tâm lý SH4662

7điểm

20-11-2020

Khảo sát về thực phẩm SH4661

15điểm

19-11-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

19-11-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4659

16điểm

18-11-2020

Tìm hiểu tính cách người Việt Nam

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênLamngoc2...

  Lamngoc2004

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời421 trả lời

  421 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thường làm gì trong những lúc rảnh ở công ty?

tình trạngĐang mở

 • Tênvude1999

  vude1999

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời469 trả lời

  469 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Hãng smartphone mà bạn yêu thích nhất là?

tình trạngĐang mở

 • Tênvaimapp

  vaimapp

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời373 trả lời

  373 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn có hay nạp tiền vào Game không?

tình trạngĐang mở

 • Tênvaimapp

  vaimapp

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời388 trả lời

  388 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn đã/ đang/ muốn cho con học tiếng Anh theo hình thức nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênphucvinh...

  phucvinh12122

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời386 trả lời

  386 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Theo bạn nghĩ ngành nào sẽ có tiềm năng phát triển mạnh nhất trong năm 2021?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN