App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

01-07-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-06-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

19-06-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

13-06-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-06-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênLoanbui0...

  Loanbui02012000

 • Thời gian28-06-2022 - 05-07-2022
 • Trả lời343 trả lời

  343 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn nghĩ nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên khi có kỹ năng gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênmandoank...

  mandoanky199

 • Thời gian28-06-2022 - 05-07-2022
 • Trả lời323 trả lời

  323 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Khi gặp mặt người mình thích bạn sẽ có hành động gì?

tình trạngĐang mở

 • Tênphanhcut

  phanhcut

 • Thời gian28-06-2022 - 05-07-2022
 • Trả lời337 trả lời

  337 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Nhà bạn đã dùng những loại bút màu nào sau đây ?

tình trạngĐang mở

 • Tênphanhcut

  phanhcut

 • Thời gian28-06-2022 - 05-07-2022
 • Trả lời335 trả lời

  335 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Lí do gì khiến bạn gắn bó lâu dài với 1 thương hiệu ?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhatches...

  nhatchester

 • Thời gian28-06-2022 - 05-07-2022
 • Trả lời338 trả lời

  338 trả lời

 • Tiêu đềDu lịch

  Du lịch

Bạn thích đi du lịch ở thành phố nào nhất ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN