App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

18-04-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3993

9điểm

16-04-2019

Khảo sát xu hướng tiêu dùng SH3962

12điểm

11-04-2019

Khảo sát về sức khỏe SH3985

13điểm

11-04-2019

Khảo sát về cuộc sống SH3981

12điểm

11-04-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3988

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênhoachuon...

  hoachuong1985

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời367 trả lời

  367 trả lời

 • Tiêu đềDu lịch

  Du lịch

Tại sao giới trẻ thích chọn Đà Lạt là nơi để đi du lịch?

tình trạngĐang mở

 • Tênhanhphuc...

  hanhphucsongsinh

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời351 trả lời

  351 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, bạn thường xem xét đến yếu tố nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenth...

  nguyenthimien

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời347 trả lời

  347 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường sử dụng loại sữa nào cho trẻ?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhocviol...

  nhocviolet1234

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời331 trả lời

  331 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn lí do nhiều người trẻ hiện nay lười đọc sách là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênDOLUU

  DOLUU

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời321 trả lời

  321 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn nghĩ gì về công việc kiếm tiền khảo sát tại Vinaresearch ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN