App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

09-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4458

9điểm

07-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-07-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4453

50điểm

06-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4370

12điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênnguyenvt...

  nguyenvthanh

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời414 trả lời

  414 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn biết đến Vinaresearch qua đâu?

tình trạngĐang mở

 • TênTrose

  Trose

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời385 trả lời

  385 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Trước khi ngủ bạn thường làm gì?

tình trạngĐang mở

 • Tênbaotramv...

  baotramvo87

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời528 trả lời

  528 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích và thường mua trái cây nhập khẩu từ nước nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênhiep1703...

  hiep170396

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời448 trả lời

  448 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Ứng dụng bạn thường chọn để giao hàng khi mua đồ online là?

tình trạngĐang mở

 • Têntheanh19...

  theanh1998

 • Thời gian14-07-2020 - 21-07-2020
 • Trả lời242 trả lời

  242 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Đâu là loại Cafe thường được bạn gọi khi vào quán Cafe?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN