DANH MỤC KHẢO SÁT

09-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2436

8điểm

17-02-2017

Khảo sát về thiết bị điện tử SH2463

10điểm

16-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2460

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2261

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về thói quen sử dụng hàng điện tử SH2453

7điểm

CÂU HỎI NHANH

 • ErikPhan

  ErikPhan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 303 trả lời

  303 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn đối với đề xuất thực hiện con đường âm nhạc tại TP. Hồ Chí Minh?

Đang mở

 • Kieuoanh...

  Kieuoanh20388

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 164 trả lời

  164 trả lời

 • Việc làm

  Việc làm

Mức độ đồng tình của bạn về luật công chức- viên chức phải sử dụng nước hoa, mỹ phẩm phù hợp,...?

Đang mở

 • cayhuyho...

  cayhuyhoang2000

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 72 trả lời

  72 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Theo bạn, hiện tại đâu là đất nước được sinh viên Việt Nam hướng đến du học nhiều nhất?

Đang mở

 • cayhuyho...

  cayhuyhoang2000

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 85 trả lời

  85 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn nghĩ gì về việc Bộ giáo dục đổi mới liên tục hình thức thi?

Đang mở

 • ErikPhan

  ErikPhan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 228 trả lời

  228 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn về việc tịch thu trái cây Trung Quốc không rõ nguồn gốc rồi đem bán sung công quỹ của cục quản lý thị trường ở Tiền Giang?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH