App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

02-12-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5194

42điểm

01-12-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

30-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tên_vthduon...

  _vthduong_39

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời500 trả lời

  500 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thích kênh youtube mukbang nào của Hàn Quốc?

tình trạngĐang mở

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời368 trả lời

  368 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Khi đã trưởng thành bạn mong muốn điều gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • Têndohieu13...

  dohieu1302

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời371 trả lời

  371 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích ngồi quán cafe phong cách gì?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenth...

  nguyenthaotrinh

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời353 trả lời

  353 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn cảm thấy lo lắng về điều gì đang xảy ra trong trường học hiện nay?

tình trạngĐang mở

 • Tênphuongng...

  phuongnguyen2002

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời376 trả lời

  376 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn đã thích tham gia câu lạc bộ nào của trường?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN