App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

08-09-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5099

48điểm

07-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

24-08-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5083

54điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênnhisoo10...

  nhisoo107

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời484 trả lời

  484 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích ăn món ăn theo cách chế biến nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhunghuy...

  nhunghuynh27

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời402 trả lời

  402 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Phụ nữ thường không thích đàn ông ở điểm gì nhất ?

tình trạngĐang mở

 • TênThao1234...

  Thao12347

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời411 trả lời

  411 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn có quan tâm đến hoạt động từ thiện hiện nay?

tình trạngĐang mở

 • Tênthuykieu...

  thuykieu2911

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời443 trả lời

  443 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn có bao giờ cảm thấy sự chênh lệch tình cảm trong gia đình chưa?

tình trạngĐang mở

 • Tênggg1995

  ggg1995

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời462 trả lời

  462 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Những công việc bán thời gian được tìm nhiều nhất trong mùa dịch ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN